"Schurli Shopper", abc-markets Comic, 2004
   
   
kontakt